Welkom

Zorgvuldigheid op het gebied opvang van zeehonden is ontzettend belangrijk. In de Nederlandse wet is vastgelegd dat een hulpbehoevend dier de nodige zorg verleend moet worden. Het spreekt vanzelf dat dit zorgvuldig, respectvol en verantwoord moet worden gedaan, met een beleid waarbij ieder individueel dier telt.

De groeiende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige opvang van zeehonden is voor Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta de reden om een eigen opvang te beginnen, zodat een ondersteunende rol kan worden geboden in de opvang van zeehonden in het Dollard gebied en de Eemsdelta, waarbij de samenwerking met de andere landelijke opvangcentra plaats zal vinden.