Zeehondenopvang Eemsdelta

Eemsdelta en Dollard

De Dollard en de oostelijke Waddenzee zijn belangrijke geboortegronden voor de gewone zeehond.

De zeehonden in de Dollard kiezen met name een ligplaats bij de uitlaat van de Breebaardpolder bij Fiemel. Hier is een “computergestuurde” doorlaat gecreëerd tussen de Dollard en het binnendijkse gebied. De steile (gegraven) oevers van de inlaat geven de zeehonden een gevoel van veiligheid: bij gevaar kunnen ze meteen in diep water wegvluchten. 
Doordat de stroming in het gebied extreem sterk is, brengen verstoringen vaak de pasgeboren jongen in problemen: die raken in de paniek en door de sterke stroming hun moeder kwijt.

Ook verder in de Dollard zijn zandbanken die door de zeehonden worden gebruikt. Vooral tijdens het geboorteseizoen komen er veel gewone zeehonden in de Dollard. Er liggen ‘s zomers zo’n 250 tot 350 volwassen zeehonden en er worden omstreeks 100 jongen geboren. Het hoge aantal pups ten opzichte van het aantal volwassen dieren geeft aan dat de Dollard een belangrijke kraamkamer is voor deze zeehondensoort. Iets meer westelijk in de Eems ligt nog een zandbank die door zeehonden wordt gebruikt: De Hond. Hier liggen ’s zomers zo’n 150 zeehonden en er worden ongeveer 15 zeehondenpups geboren.

De zeehonden in de Eemsdelta leven in een gebied waar veel menselijke activiteiten plaatsvinden. De haven van Delfzijl en de Eemshaven zijn grote industriële centra. Dat leidt tot veel scheepvaartverkeer en dus tot vervuiling en verstoring. Op de zeedijk van de Dollard vindt ’s zomer veel recreatie plaats; ook dit leidt tot frequente verstoringen waarbij moeders hun jongen kwijt kunnen raken.

Door te kiezen voor een opvang in het gebied waar zieke, gewonde of verweesde zeehonden worden gevonden, wordt de transportafstand geminimaliseerd. Bovendien kunnen via opvang de gevolgen van de lokale menselijke factoren herkend en aangepakt worden.

Naast opvang, zijn voorlichting en wetenschappelijk onderzoek dan ook belangrijk voor de bescherming van zeehonden in dit kwetsbare gebied. Zo heeft onderzoek in de Dollard aangetoond dat zeehonden in dit gebied frequent door wandelaars op de dijk werden verstoord. Door het plaatsen van een observatieschutting is het aantal verstoringen weliswaar gereduceerd, maar nog steeds is dit een probleem voor de zeehonden in dit gebied. Hierin ziet de Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta een belangrijke taak.