Midas (8)

nummer: 8
Soort: Gewone zeehond
Geslacht: mannetje
Reden opname: verzwakt met longwormen
Datum en vindplaats: 29-10-2017, Ameland
Overleden op: 16-01-2018