Anabella (3)

nummer: 3
Soort: Gewone zeehond
Geslacht: vrouwtje
Reden opname: moeder verloren
Datum en vindplaats: 24-06-2017, Termunterzijl
Uitgezet: 12-08-2017, Dijk Bierum