Attje (10)

nummer: 10
Soort: Gewone zeehond
Geslacht: vrouwtje
Reden opname: moeder verloren
Datum en vindplaats: 09-06-2018, Vierhuizen (Spijk)
Vrijlating: 29-08-2018, Eemshaven (Borkumlijn)