Joëlla (3)

nummer: 2
Soort: Gewone zeehond
Geslacht: vrouwtje
Reden opname: moeder verloren
Datum en vindplaats in: 16-06-2017, Delfzijl
Uitgezet: 12-08-2017, Dijk Bierum