Octopussy (7)

nummer: 7
Soort: Gewone zeehond
Geslacht: vrouwtje
Reden opname: Verzwakt met longworm
Datum en vindplaats: 23-10-2017, Eemskanaal
Uitgezet: 07-01-2018, Punt van Reide