Semmy (16)

nummer: 16

Soort: Gewone zeehond
Geslacht: mannetje

Reden opname: wees
Geadopteerd door: Contribute Foundation

Datum en vindplaats: 6 juni 2019, Termunterzijl
Vrijlating: 14-08-2019, Eemshaven (Borkumlijn)