Tolletje (6)

nummer: 6
Soort: Gewone zeehond
Geslacht: mannetje
Reden opname: Verzwakt met longworm
Datum en vindplaats: 04-10-2017, Termunten
Uitgezet: 09-12-2017, Punt van Reide